גיליונות

גיליון 17 - מאי 2019

'עצמאות'

גיליון 18 - יוני 2019

'שבועות'

גיליון 16 - אפריל 2019

'פסח'

גיליון 15 - מרץ 2019

'התפתחות אזורית'

גיליון 14 - פברואר 2019

'יום האישה'

גיליון 13 - ינואר 2019

'טו בשבט'

  • פייסבוק הישוב

הישוב - מגזין קהילתי ומקומון

054-4448110  contact@hayeshuv.co.il